Parliamentary Board

Shri Suraj Bhan Singh, Ex. MP

Smt. Beena Singh, MP

Md. Ashfaq Karim

Shri Mehboob Ali Kaiser, MP

  • 175, Patliputra Colony,Patna (Bihar)

Shri P. Chandrageshan

Shri A. K. Vajpayee

Dr. Chitra Singh

Shri Kali Prasad Pandey, Ex MP

Shri Shiv Narayan Mishra

Shri Rama Kishore Singh, MP

Shri Satya Nand Sharma

Smt. Vimla Sondhiya

Sushri. M. Prabhawati

Shri Sardar Tara Singh

Shri Ramji Singh

Md. Shamim Hussain Hawa

Dr. Asim Khan

Shri Karam Shyam, MLA

Shri Sanjay Saraf

Shri Vinod Nagar

Shri Kunwar Singh