मा. रवि गरुड

अध्यक्ष मुंबई प्रदेश

 • पता : 4/71, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, डॉ. एस.एस राव रोड परठ, मुंबई -400 012. मो. क्र. .
 • मोबाइल नंबर : 9820439998

मा. रश्मीन मेहता

उपाध्यक्ष

 • पता : 31, पाटील भुवन, एम.आर.एस भार्ग, भांडूप (प), मुंबई -400 078

मा. संदीप काशिनाथ भंडागे

उपाध्यक्ष

 • पता : मुलुंड कॉलोनी हनुमान पाडा, शंकर मंदिर जवव्थ, रूम नंबर .225, मुलुंड मुंबई -400 082.
 • मोबाइल नंबर : 9869879872

मा. अशोक गुप्ता

सरचिटणीस

 • पता : 1/1, बेचुलाल गुप्ता, काजू हिल, गणेश नगर, भांडूप (प), मुंबई - 400 078.
 • मोबाइल नंबर : 9322645380

नानासाहेब धर्मा बनसोडे

महासचिव

 • पता : 1/6, इंदिरा निवास, सर्वोदय नगर, भांडूप(पश्चिम), मुंबई - -400 078

मा. दीपक तांबे

सचिव

 • पता : 3/19, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉ. एस.एस. राव रोड, परठ्ठ , मुंबई -400 012.
 • मोबाइल नंबर : 9920746013

विलास सोनबा गायकवाड

संघटक सचिव

 • पता : रूम नंबर - 17, भीम छाया वसाहत, कन्नमवार नगर 1, विक्रोट्ठी (पूर्व) , मुंबई -83

रेणूका कौर

सचिव मुंबई प्रदेश

 • मोबाइल नंबर : 9869073080

मा. आत्माराम आव्हाड

संपर्क प्रमुख

 • पता : समर्थ नगर, लाल डेंगर चेंबूर, मुमबई - 400 072
 • मोबाइल नंबर : 8424943501

मा. सौ. बिलकेस बी. सालिम शेख

सचिव

 • पता : रझाक चाठ्ठ नंबर - 4, रूम नंबर - 9, सांताक्रूझ (पूर्व), कलिना, मुंबई - 400 029
 • मोबाइल नंबर : 9702465176/9324820307

मा. अंबर बी. आरेकर

सदस्य

 • पता : 9/10, बीएमसी कॉलोनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, चेंबूर, मुंबई - 89.
 • मोबाइल नंबर : 9869079345 / 9920868788

मा.एम.एम. अन्थोनीराज नाडार

अध्यक्ष - ईशान्य मुंबई जिल्हा

 • पता : 3, बेचुलाल गुप्ता चाठ्ठ, काजूहिल, गणेश नगर, भांडूप (प) मुंबई - 400 078
 • मोबाइल नंबर : 9987357375

मा. मिथुल गोरी

उपाध्यक्ष - ईशान्य मुंबई जिल्हा

 • पता : रूम नंबर - 130, 13वा मजला, आशादिप सोसायटी, ए - विंग, एसएल रोड, विठ्ठल नगर, मुलुंड (प) मुंबई - 400 080.
 • मोबाइल नंबर : 9867210704 / 9892902090

श्री रमेश मारुती हिवाव्ठे

उपाध्यक्ष - ईशान्य मुंबई जिल्हा

 • मोबाइल नंबर : 9322071390

मा. जयेश अय्यर

उपाध्यक्ष - ईशान्य मुंबई जिल्हा

 • पता : टी.जी / 291, सिध्दार्थ नगर, डॉ. आर.पी रोड समोर, बी.एस.सी कॉलोनी, चर्च जवव्ठ, मुलुंड मुंबई - 400 0801.
 • मोबाइल नंबर : 0.996722422

मा. बाव्ठा शिंदे

अध्यक्ष - मुलुंड तालुका

 • पता : गौतम नगर डंपिंग रोड, आम्रपाली सोसायटी, मुलुंड (प), मुंबई - 400 080

मा. उमेश भोसले

सरचिटणीस - मुलुंड तालुका

 • पता : मुलुंड चेकनाका, रतनभाई कंपाऊंड, मुलुंड, मुंबई - 400 080

मा. बाबासाहेब त्रिभुवन

सेक्रेटरी

 • पता : अण्णाभाऊ साठे नगर, मानखुर्द (प), मुंबई - 43
 • मोबाइल नंबर : 8108418728

मा. रामप्रकश मंगल पासवान

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष

 • पता : रूम नंबर- 21, निलम स्टोअर्स, मेनरोड अभ्युदय बैंक समोर, धारावी, माहिम (पूर्व), मुंबई -400 017
 • मोबाइल नंबर : 8652321315

मा. आदी मलंग पिल्ले

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, जिला उपाध्यक्ष

 • पता : रूम नंबर .14 बि. नंबर - 8 अ, दुसरा मजला, बालिका नगर, जस्मिन मिल रोड, धारावी, माहिम (पूर्व) मुंबई - 400 017
 • मोबाइल नंबर : 9320820181

मा. नसीम मोहम्मद इस्लाम अंसारी

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, जिल्हा जन सेक्रेटरी

 • पता : साईबाबा नगर, अभ्युदय बैंक समोर, धारावी मेन रोड, धारावी, मुंबई- 400 017.
 • मोबाइल नंबर : 9967113718

मा. विजय शंकर रामनारायण ठाकुर

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, जिल्हा सचिव

 • पता : रोड, नंबर - 29, नेहरू गार्डनच्या पाठीमागे, जय संतोषीमाता नगर, सायन, मुंबई - 400 022

मा. अण्णासाहेब घोडेस्वार

उपाध्यक्ष

 • पता : चेंबुर लालडोंगर

मा. जनार्दन एस. गणपूर

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष माहिम - तालुका

 • पता : ताडेश्वरवादी, मागेल लेन, रूम नंबर ए/5, पहिला मजला, माहीम (प), मुंबई -400 016

मा. नवीन एम ताडडू

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष - माहिम तालुका

 • पता : ताडेश्वरवादी, मागेल लेन, रूम नंबर ए/5, पहिला मजला, माहीम (प), मुंबई -400 016

मा. सागर एस. नांदोस्कार

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, सचिव-माहिम-तालुका

 • पता : ताडेश्वरवादी, मागेल लेन, रूम नंबर ए/5, पहिला मजला, माहीम (प), मुंबई -400 016

मा. लालू चनवानी

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, माहीम-तालुका सदस्य

 • पता : ताडेश्वरवादी, मागेल लेन, रूम नंबर ए/5, पहिला मजला, माहीम (प), मुंबई -400 016

मा. पुतिन मच्छिन्द्र आहिरे

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष- वडाव्ठा नयागांव तालुका

 • पता : रूम नंबर- 12, अनंतवाडी, बरकत अली दर्गा रोड, वडाव्ठा (पूर्व) मुंबई - 400 037
 • मोबाइल नंबर : 97673407883

मा. भिमराव केशव खरात

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष

 • पता : 20/16, बी.डी.डी चाव्ठ, एन.एम जोशी मार्ग, डिलाइल रोड, मुंबई - 400 013
 • मोबाइल नंबर : 9325636362

मा. संदीप कांबव्ठे

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष

मा. दिपक मोरे

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, सरचिटणीस

 • पता : 4/15, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालयाच्या पाठीमागे, डॉ. एस.एस राव, परव्ठ, मुंबई - 400 012

मा. सचिन गायकवाड

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, जन सेक्रेटरी, शिवडी तालुका

 • पता : परिवार साफल्य को. ऑप. हौ. सोसा डी विंग, फ्लैट नंबर - 103, डी.जी महाजनी पथ, शिवडी, मुंबई - -400 015
 • मोबाइल नंबर : 9967 446 597

मा. किशोर कांबव्ठे

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, सेक्रेटरी-शिवडी तालुका

 • पता : 2/66, डॉ आंबेडकर सदन, एस.बी पावर मार्ग, करीरोड, परेल, मुंबई - 400012.

मा. विशाल कांबव्ठे

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य-शिवडी तालुका

 • पता : 3/32, न्यू बी.डी.डी चाव्ठ नयागांव-दादर (पूर्व), मुंबई - 400 014
 • मोबाइल नंबर : 8879 812 792

मा. संतोष कुमार पासवान

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष- भायखव्ठा तालुका

 • पता : सी/ 21, 24, 25, जी.एस.एम मांडव्ठ मार्केट भायखव्ठा, मुंबई - 400 027
 • मोबाइल नंबर : 9821928461

मा. नरेंद्र क्यातम

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष

 • पता : 215, खेरवाडी रोड गोल्डन बेकरी जवव्ठ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
 • मोबाइल नंबर : 9987060525

मा. गौतम वाघमारे

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष मुंबई

 • पता : नौसेना कॉलोनी, बि नंबर- 205, रूम नंबर - 10, कांजूमार्ग, मुंबई

मा. दीपक निरभवणे

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष-मुंबई

 • पता : टागोर नगर, ग्रुप नंबर -3, चाव्ठ नंबर 305/3820, साई प्रकाश हॉल समोर, विक्रोव्ठी, मुंबई -400 083

मा. जुबेर मलिक

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष-मुंबई

 • पता : विक्रोव्ठी टागेरनगर, विक्रोव्ठी, मुंबई - 400 083.
 • मोबाइल नंबर : 9820437795

ऑड. प्रफुल्ल टी. शिके

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सेक्रेटरी

 • पता : रूम नंबर - .603, 6वा मंजला, श्री राम को. ऑप सोसायटी बिल्डिंग, चामुंडा टॉवर जवव्ठ, तीनडोंगरी, गोरेगाव (प), मुंबई -400 014
 • मोबाइल नंबर : 9821947453

मा. भारत भोईर

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य

मा. मंजी ढोंढिया

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य

मा. संजय पाटील

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य

मा. सतीश पासी

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य-शिवडी तालुका

लोजपा मुंबई की सूचि

मा. रवि गरुड

अध्यक्ष मुंबई प्रदेश

 • पता : 4/71, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, डॉ. एस.एस राव रोड परठ, मुंबई -400 012. मो. क्र. .
 • मोबाइल नंबर : 9820439998

मा. रश्मीन मेहता

उपाध्यक्ष

 • पता : 31, पाटील भुवन, एम.आर.एस भार्ग, भांडूप (प), मुंबई -400 078

मा. संदीप काशिनाथ भंडागे

उपाध्यक्ष

 • पता : मुलुंड कॉलोनी हनुमान पाडा, शंकर मंदिर जवव्थ, रूम नंबर .225, मुलुंड मुंबई -400 082.
 • मोबाइल नंबर : 9869879872

मा. अशोक गुप्ता

सरचिटणीस

 • पता : 1/1, बेचुलाल गुप्ता, काजू हिल, गणेश नगर, भांडूप (प), मुंबई - 400 078.
 • मोबाइल नंबर : 9322645380

नानासाहेब धर्मा बनसोडे

महासचिव

 • पता : 1/6, इंदिरा निवास, सर्वोदय नगर, भांडूप(पश्चिम), मुंबई - -400 078

मा. दीपक तांबे

सचिव

 • पता : 3/19, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉ. एस.एस. राव रोड, परठ्ठ , मुंबई -400 012.
 • मोबाइल नंबर : 9920746013

विलास सोनबा गायकवाड

संघटक सचिव

 • पता : रूम नंबर - 17, भीम छाया वसाहत, कन्नमवार नगर 1, विक्रोट्ठी (पूर्व) , मुंबई -83

रेणूका कौर

सचिव मुंबई प्रदेश

 • मोबाइल नंबर : 9869073080

मा. आत्माराम आव्हाड

संपर्क प्रमुख

 • पता : समर्थ नगर, लाल डेंगर चेंबूर, मुमबई - 400 072
 • मोबाइल नंबर : 8424943501

मा. सौ. बिलकेस बी. सालिम शेख

सचिव

 • पता : रझाक चाठ्ठ नंबर - 4, रूम नंबर - 9, सांताक्रूझ (पूर्व), कलिना, मुंबई - 400 029
 • मोबाइल नंबर : 9702465176/9324820307

मा. अंबर बी. आरेकर

सदस्य

 • पता : 9/10, बीएमसी कॉलोनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, चेंबूर, मुंबई - 89.
 • मोबाइल नंबर : 9869079345 / 9920868788

मा.एम.एम. अन्थोनीराज नाडार

अध्यक्ष - ईशान्य मुंबई जिल्हा

 • पता : 3, बेचुलाल गुप्ता चाठ्ठ, काजूहिल, गणेश नगर, भांडूप (प) मुंबई - 400 078
 • मोबाइल नंबर : 9987357375

मा. मिथुल गोरी

उपाध्यक्ष - ईशान्य मुंबई जिल्हा

 • पता : रूम नंबर - 130, 13वा मजला, आशादिप सोसायटी, ए - विंग, एसएल रोड, विठ्ठल नगर, मुलुंड (प) मुंबई - 400 080.
 • मोबाइल नंबर : 9867210704 / 9892902090

श्री रमेश मारुती हिवाव्ठे

उपाध्यक्ष - ईशान्य मुंबई जिल्हा

 • मोबाइल नंबर : 9322071390

मा. जयेश अय्यर

उपाध्यक्ष - ईशान्य मुंबई जिल्हा

 • पता : टी.जी / 291, सिध्दार्थ नगर, डॉ. आर.पी रोड समोर, बी.एस.सी कॉलोनी, चर्च जवव्ठ, मुलुंड मुंबई - 400 0801.
 • मोबाइल नंबर : 0.996722422

मा. बाव्ठा शिंदे

अध्यक्ष - मुलुंड तालुका

 • पता : गौतम नगर डंपिंग रोड, आम्रपाली सोसायटी, मुलुंड (प), मुंबई - 400 080

मा. उमेश भोसले

सरचिटणीस - मुलुंड तालुका

 • पता : मुलुंड चेकनाका, रतनभाई कंपाऊंड, मुलुंड, मुंबई - 400 080

मा. बाबासाहेब त्रिभुवन

सेक्रेटरी

 • पता : अण्णाभाऊ साठे नगर, मानखुर्द (प), मुंबई - 43
 • मोबाइल नंबर : 8108418728

मा. रामप्रकश मंगल पासवान

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष

 • पता : रूम नंबर- 21, निलम स्टोअर्स, मेनरोड अभ्युदय बैंक समोर, धारावी, माहिम (पूर्व), मुंबई -400 017
 • मोबाइल नंबर : 8652321315

मा. आदी मलंग पिल्ले

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, जिला उपाध्यक्ष

 • पता : रूम नंबर .14 बि. नंबर - 8 अ, दुसरा मजला, बालिका नगर, जस्मिन मिल रोड, धारावी, माहिम (पूर्व) मुंबई - 400 017
 • मोबाइल नंबर : 9320820181

मा. नसीम मोहम्मद इस्लाम अंसारी

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, जिल्हा जन सेक्रेटरी

 • पता : साईबाबा नगर, अभ्युदय बैंक समोर, धारावी मेन रोड, धारावी, मुंबई- 400 017.
 • मोबाइल नंबर : 9967113718

मा. विजय शंकर रामनारायण ठाकुर

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, जिल्हा सचिव

 • पता : रोड, नंबर - 29, नेहरू गार्डनच्या पाठीमागे, जय संतोषीमाता नगर, सायन, मुंबई - 400 022

मा. अण्णासाहेब घोडेस्वार

उपाध्यक्ष

 • पता : चेंबुर लालडोंगर

मा. जनार्दन एस. गणपूर

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष माहिम - तालुका

 • पता : ताडेश्वरवादी, मागेल लेन, रूम नंबर ए/5, पहिला मजला, माहीम (प), मुंबई -400 016

मा. नवीन एम ताडडू

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष - माहिम तालुका

 • पता : ताडेश्वरवादी, मागेल लेन, रूम नंबर ए/5, पहिला मजला, माहीम (प), मुंबई -400 016

मा. सागर एस. नांदोस्कार

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, सचिव-माहिम-तालुका

 • पता : ताडेश्वरवादी, मागेल लेन, रूम नंबर ए/5, पहिला मजला, माहीम (प), मुंबई -400 016

मा. लालू चनवानी

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, माहीम-तालुका सदस्य

 • पता : ताडेश्वरवादी, मागेल लेन, रूम नंबर ए/5, पहिला मजला, माहीम (प), मुंबई -400 016

मा. पुतिन मच्छिन्द्र आहिरे

दक्षिण- मध्य मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष- वडाव्ठा नयागांव तालुका

 • पता : रूम नंबर- 12, अनंतवाडी, बरकत अली दर्गा रोड, वडाव्ठा (पूर्व) मुंबई - 400 037
 • मोबाइल नंबर : 97673407883

मा. भिमराव केशव खरात

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष

 • पता : 20/16, बी.डी.डी चाव्ठ, एन.एम जोशी मार्ग, डिलाइल रोड, मुंबई - 400 013
 • मोबाइल नंबर : 9325636362

मा. संदीप कांबव्ठे

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष

मा. दिपक मोरे

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, सरचिटणीस

 • पता : 4/15, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालयाच्या पाठीमागे, डॉ. एस.एस राव, परव्ठ, मुंबई - 400 012

मा. सचिन गायकवाड

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, जन सेक्रेटरी, शिवडी तालुका

 • पता : परिवार साफल्य को. ऑप. हौ. सोसा डी विंग, फ्लैट नंबर - 103, डी.जी महाजनी पथ, शिवडी, मुंबई - -400 015
 • मोबाइल नंबर : 9967 446 597

मा. किशोर कांबव्ठे

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, सेक्रेटरी-शिवडी तालुका

 • पता : 2/66, डॉ आंबेडकर सदन, एस.बी पावर मार्ग, करीरोड, परेल, मुंबई - 400012.

मा. विशाल कांबव्ठे

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य-शिवडी तालुका

 • पता : 3/32, न्यू बी.डी.डी चाव्ठ नयागांव-दादर (पूर्व), मुंबई - 400 014
 • मोबाइल नंबर : 8879 812 792

मा. संतोष कुमार पासवान

दक्षिण मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष- भायखव्ठा तालुका

 • पता : सी/ 21, 24, 25, जी.एस.एम मांडव्ठ मार्केट भायखव्ठा, मुंबई - 400 027
 • मोबाइल नंबर : 9821928461

मा. नरेंद्र क्यातम

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, अध्यक्ष

 • पता : 215, खेरवाडी रोड गोल्डन बेकरी जवव्ठ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
 • मोबाइल नंबर : 9987060525

मा. गौतम वाघमारे

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष मुंबई

 • पता : नौसेना कॉलोनी, बि नंबर- 205, रूम नंबर - 10, कांजूमार्ग, मुंबई

मा. दीपक निरभवणे

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष-मुंबई

 • पता : टागोर नगर, ग्रुप नंबर -3, चाव्ठ नंबर 305/3820, साई प्रकाश हॉल समोर, विक्रोव्ठी, मुंबई -400 083

मा. जुबेर मलिक

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष-मुंबई

 • पता : विक्रोव्ठी टागेरनगर, विक्रोव्ठी, मुंबई - 400 083.
 • मोबाइल नंबर : 9820437795

ऑड. प्रफुल्ल टी. शिके

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सेक्रेटरी

 • पता : रूम नंबर - .603, 6वा मंजला, श्री राम को. ऑप सोसायटी बिल्डिंग, चामुंडा टॉवर जवव्ठ, तीनडोंगरी, गोरेगाव (प), मुंबई -400 014
 • मोबाइल नंबर : 9821947453

मा. भारत भोईर

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य

मा. मंजी ढोंढिया

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य

मा. संजय पाटील

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य

मा. सतीश पासी

उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कार्यकारिणी, सदस्य-शिवडी तालुका